کدکوتاه [ woocommerce_cart ] برای نمایش برگه سبد خرید محصولات مورد استفاده قرار میگیرد. کد [ woocommerce_checkout ] کوتاه برای نمایش صفحه پرداخت استفاده میشود. کد [ woocommerce_order_tracking ] برای نمایش فرم پیگیری یا ردیابی سفارشات کاربرد دارد. شورت کد [ woocommerce_my_account ] برای ایجاد برگه اطلاعات کاربر استفاده میشود. صفحه اطلاعات کاربر شامل بخشهایی مانند: ویرایش مشخصات و اطلاعات، تغییر رمز ورود، نمایش جدول سفارشات و … است. کد کوتاه نمایش جدیدترین محصولات و کالاهای ویژه ووکامرستوسط شورت کد زیر میتوان جدیدترین محصولات و کالاهای ویژه ووکامرس را در صفحه یا مطلبی خاص نمایش داد.