با مهندس سید امیررضا ناصحی همراه شو

سلیقه شما به سبک مدرن نزدیک است و طراح پیشنهادی دکوبین، مهندس سید امیررضا ناصحی است

سبک مدرن

سبک مدرن

سبک مدرن این سبک از اواخر قرن 20ام و با ورود صنایع مختلف فلزی همچون فولاد سبک و طرح های فضایی وارد سبک بخشی به منازل و معماری داخلی ایجاد شد و تا به امروز ادامه دارد

مهندس سید امیررضا ناصحی

کارشناسی مهندسی معماری

مهندس سید امیررضا ناصحی

کارشناسی مهندسی معماری

مهندس یوسف سلمانی

کارشناسی مهندسی معماری

در حال بارگذاری