سامانه آنلاین ثبت سفارش پروژه های بازسازی داخلی

برای آگاهی از مراحل ثبت سفارش؛ خواهشمندیم قبل از شروع به موارد زیر توجه فرمایید:

روند ثبت سفارش بازسازی (ویژه شیراز):
  1. تکمیل فرم درخواست: موارد خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید.
  2. پرداخت هزینه بازدید: برای تکمیل فرآیند، لازم است هزینه بازدید کارشناسی (مبلغ 50.000تومان) را پرداخت نمایید.
  3. تایید درخواست: درخواست شما پس از دریافت، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت بررسی و تایید خواهد شد.
  4. بازدید کارشناس: پس از تایید درخواست، هماهنگی لازم جهت مراجعه کارشناسان و بررسی اولیه انجام خواهد شد.
  5. عقد قرارداد: پس از بررسی و برآورد اولیه، در صورت توافق طرفین، اقدامات لازم جهت عقد قرارداد و ادامه فرآیند انجام خواهد شد.