الگوی عکاسی

راهنمای عکاسی

لطفا قبل از انتخاب بسته ها، مطابق نکات زیر از فضا عکس برداری کنید:

  1. پیشنهاد می کنیم قبل از عکاسی، فضا را از اسباب و اثاثیه اضافی خلوت کنید.
  2. عکس ارسالی میبایست از نورکافی برخوردار باشد.
  3. تا حد امکان از فاصله دورعکس برداری کنید تا فضای بیشتری در تصویر مشخص شود.
  4. بهتر است در حالت ایستاده عکس برداری کنید و دوربین را بصورت افقی و کاملا صاف و موازی با فضا تنظیم نمایید.
  5. در صورت امکان از 4 وجه فضا تصویربرداری کنید تا درک بهتری از فضا ایجاد شود. (مشابه تصویر)

تصاویر زیر به عنوان نمونه برای عکاسی بهتر ارائه شده است: